Vanliga frågor (FAQ) om magnetprodukter för djur:

 

Hur fungerar magnetprodukter?

Blodet består av blodplasma och blodkroppar, främst röda blodkroppar. Dessa röda blodkroppar består i sin tur av miljontals hemoglobinmolekyler, där var och en har en central järnatom. Det är bl.a. dessa järnatomer som påverkas av magnetfälten. 

Läs mer om hur magnetprodukter fungerar här>>

Vid en studie på SLU juni -08, påvisades en markant blodflödesökning på hela 45% (!) av muskelblodflödet i tricepsmuskeln, vid användning av magnettäcke (Magnet Health).

Läs mer om forskning inom veterinärmedicin här>>


Vad är magnetprodukter bra för?

Att hästar, hundar och katter har en bra blodcirkulation är viktigt för att de ska må bra. Mycket goda resultat har uppnåtts vid hästar med ryggproblem, sen- och ledskador, spröda och spruckna hovar, olika typer av hälta, stressiga och nervösa hästar, transportsjuka och många, många fler problem och sjukdomar. När det gäller katt och hund har mycket goda resultat uppnåtts vid tex. artros.


Vad är Gauss?

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. Tesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla T motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla).

För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. Som jämförelse är jordens naturliga magnetfält ca 1/2-1 Gauss och en vanlig kylskåpsmagnet ca 10 Gauss.


Finns det några biverkningar?

Generellt är bieffekterna minimala. Inledningsvis kan vissa djur bli lite oroliga. I de flesta fall är detta tills en anpassning av de magnetiska fälten etablerats. Om de skulle bli väldigt nervös eller stressad, bör man ta av magneten eller magneterna och åter sätta på vid ett senare tillfälle, under en kortare period inledningsvis. Detta för att successivt låta dem anpassa sig till det magnetiska fältet.


Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på när det gäller hästar?

- Magnetprodukter för hästar är ej lämpligt till ston som är högdräktiga.

- Använd inte magnetprodukter i kombination med liniment.
- Använd inte magnetprodukter vid en ny, uppkommen skada (inom 3 dygn).

- Använd inte magnetprodukter om hästen har en obehandlad infektion.

- Om hästen står under medicinering, vg. rådgör med veterinär.

- Magnetterapi är inte avsedd att ersätta traditionell veterinärvård, utan ska ses som en komplementär behandling.


Vilka användningsråd finns för häst?

 

Våra magnetprodukter är endast avsedda att användas när hästen står inne i sin box. De är inte lämpade att användas under någon form av rid- eller körträning, ej heller under vistelse i hage.

 

Vänj hästen successivt vid magnetprodukten, dvs. att det kan räcka med 20-30 min vid första användningstillfället. Du bör hålla din häst under uppsikt första gången den använder magnetprodukter, då den kan bli orolig. Dock är det vanligast att hästen blir lugn och avslappnad, ev. vill den lägga sig ned i boxen.

 

Magnetprodukten/-erna behöver inte sitta på hästen en hel dag/natt för att vara effektiv.
(Vid studier har ökat blodflöde kunnat påvisas efter bara 40 min.)

 

Hästen bör ej använda magnetprodukter mer än 8-10 timmar/dygn.

 

Växelverkan med magnetprodukter, har uppmärksammats att vara en mkt. effektiv metod. Använd därför med fördel produkten under upprepade tillfällen för att uppnå optimal effekt.

 

Vg. beakta försiktighetsåtgärder enl. ovan.


Finns det någon karens för magnetprodukter?

TRAVSPORT

Texten i reglementet årgång 2005 lyder:

43§
---
På häst intagen i STC:s register eller häst som tränas och/eller tävlar i Sverige är följande åtgärder förbjudna
---
behandling med all form av magnetterapi på tävlingsdagen inom ban- och stallområde
---

 

RIDSPORT

Förtydliganden/ändringar i TR I Gemensamma bestämmelser
(Gäller från 1 januari 2004)

Mom. 173:

---
- Behandling med el eller magnetutrustning är ej tillåten på tävlingsdagen,
inom tävlingsområdet.
---


Är magnetterapi en helt ny alternativ behandling?

Användandet av magneter för att förbättra hälsan för människor och djur är absolut inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna med och omfattningen av magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning.

Vi är väl medvetna om behovet av luft, vatten och mat, men behovet av jord-magnetism blev definitivt bekräftat av NASA. Detta när de första astronauterna återvänt till jorden, svaga och urlakade.


Vad är elektromagnetiska fält om man jämför med magnetiska fält från permanenta läkemagneter?

Människor och djur har helt naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält, där varje cell har sin egen elektriska krets. När vi är friska har cellerna en naturlig laddning anpassat till jordens magnetfält. Konstgjorda elektromagnetiska apparaturer, radar, röntgen, kraftledningar etc., liknar våra egna magnetiska utströmningar. De onaturliga magnetiska fälten disorienterar och påverkar cellerna till att uppta sådana oförenliga fält, trots att vi underhåller oss med jordens naturliga magnetfält.

 

Magneter (som bl.a. påverkar blodcirkulationen genom järnhalten, som nämnt tidigare) ger en konstant elektromotorisk kraft, vilken är kompatibel med våra egna magnetiska fält. Vid kontakt med läkemagneter, effektiviseras strålningen och cellerna får hjälp med att komma tillbaka till en naturlig laddning i enhet med jordens naturliga magnetfält. Det ska klargöras, att magneter i sig själva inte läker, utan de stimulerar cellerna l bättre funktion och därmed självläkning!


Varför behöver djur magnetism?

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50% under de senaste 500 åren, vilket innebär att både människor och djur utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare. Detta är enligt modern japansk forskning en av orsakerna till att vi och djur i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär. Det är här magnetbehandling kommer in som terapeutisk metod. Djur och växter visar en markant positiv förändring i kontakt med läkemagneter, vilket motsäger teorin om att det bara skulle handla om en sk. placebo-effekt.


Finns det någon statistik på om magnetterapi verkligen fungerar?

Magnetterapi har hjälpt vid ett otal fall där traditionell medicin inte fungerat. Forskning visar att 7 av 10 bir hjälpta av magneter, dvs. samma statistik som vid läkemedel, men beakta att det med magnetterapi inte finns några nämnvärda bieffekter jämfört med läkemedel (med undantag för det som nämnts tidigare, vg. se under biverkningar).